Regulamin

AKTUALIZACJA REGULAMINU 19.09.2020

Proszę zajrzeć na aktualizację regulaminu z dnia 30 maja 2020

_____________________________________

§ 1 – postanowienia ogólne
1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. Zgłoszenie się po rolę jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
4. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i stosowania się do nakazów administracji.
5. Na serwerze obowiązują zasady netykiety, kultury osobistej oraz dobrego wychowania.
6. Zabrania się spamowania, nadmiernego przeklinania, obrażania innych oraz szerzenia dezinformacji. Tym samym nakazuje się zachować szacunek względem pozostałych użytkowników.
7. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich problemów dotyczących funkcjonowania serwera.

§ 2 – publikacja własnych prac
1. Na serwerze ceniony jest przede wszystkim oryginalny styl pracy.
2. Prace umieszczane na kanałach #wip, #ukończone-prace, #erotyka muszą być opisane: – w przypadku, jeśli praca jest w całości autorskim pomysłem (pomysł na pozę, design itd.) autor podpisuje ją jako „praca autorska”, – w przypadku, jeśli praca jest inspirowana lub wzorowana twórca zobowiązany jest podać autora oryginału oraz stawić odnośnik do obrazu referencyjnego.
3. Zabronione jest wstawianie prac przerysowanych, kopii oraz innych łamiących prawa autorskie. Tym samym prace, w których jedynie część rysunku uległa zmianie również traktowane są jako łamiące prawa autorskie.
4. Zabrania się publikowania treści szerzących nienawiść oraz nawiązujących do systemów totalitarnych w celach innych niż artystyczny.
5. Zabrania się publikowania treści zachęcających do korzystania z używek lub nawiązujących do handlu narkotykami.
6. Zabrania się szerzenia treści zachęcających do łamania polskiego prawa.
7. Zabrania się rozpowszechniania prac innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
8. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści uznanych za niestosowne bez podania przyczyny.

§ 3 – bany i ostrzeżenia
1. Ze względu na treści pojawiające się na serwerze i główną grupę wiekową przyjmujemy osoby tylko powyżej 16 lat. Jeżeli administrator zauważy, że użytkownik wchodzący na serwer, skłamał co do dopuszczalnego wieku, dostanie perma bana.
2. Osoby, które do tygodnia nie zgłoszą się po rolę, zostają wyrzucone z serwera.
3. Osoby pozostające nieaktywne do miesiąca, bez podania przyczyny adminowi powodu nieaktywności, zostają wyrzucone z serwera.
4. Osoby, które trzykrotnie wyjdą z serwera z własnej woli, po trzecim wyjściu dostaną perma bana.
5. Osoby, które zostaną trzykrotnie wyrzucone z serwera za nieaktywność, po trzecim wyrzuceniu dostaną perma bana.
6. Przewidywane kary: – pierwszy ban następuje po otrzymaniu trzeciego ostrzeżenia, – pierwszy ban trwa od 3 dni do tygodnia, – drugi ban trwa od 2 tygodni do miesiąca, – trzeci ban jest permanentny.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do ostatecznego podjęcia decyzji ds. ukarania użytkownika, jeśli uzna wyżej wymienione za nieadekwatne.

Regulaminy poszczególnych kanałów:
1. Galeria OC
2. Erotyka
3. Question and Answer
4. Zapytaj OC