Aktualizacja regulaminu.

Nathan Alejver19.09.2020

§ 1 – postanowienia ogólne

1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

3. Wybranie roli jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

4. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i stosowania się do nakazów administracji.

5. Na serwerze obowiązują zasady netykiety, kultury osobistej oraz dobrego wychowania.

6. Zabrania się spamowania, nadmiernego przeklinania, wyłudzania danych, nękania, obrażania innych oraz szerzenia dezinformacji. Tym samym nakazuje się zachować szacunek względem pozostałych użytkowników.

7. Zabrania się publikowania treści szerzących nienawiść oraz nawiązujących do systemów totalitarnych w celach innych niż artystyczny.

8. Zabrania się publikowania treści pornograficznych, zachęcających do korzystania z używek lub nawiązujących do handlu narkotykami.

9. Zabrania się szerzenia treści zachęcających do łamania polskiego prawa.

10. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich problemów dotyczących funkcjonowania serwera.

11. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści uznanych za niestosowne bez podania przyczyny.

12. Zabrania się publikowania treści o charakterze politycznym, religijnym, światopoglądowym lub innym kontrowersyjnym oraz dyskusji na ich temat poza wyznaczonym do tego kanałem.

13. Użytkownik ma prawo wnosić skargi dotyczące funkcjonowania serwera, zachowania administracji lub innych użytkowników za pomocą anonimowego formularza do tego służącego lub poprzez wiadomość prywatną do jednego z członków administracji. Formularz dostępny jest pod linkiem: https://tinyurl.com/y2r67yys

§ 2 – publikacja własnych prac

1. Na serwerze brany pod uwagę jest przede wszystkim oryginalny styl pracy oraz jakość wykonanych rysunków.

2. Poprzez kanały artystyczne rozumie się #wip, #ukończone-prace, #erotyka, #inna-twórczość oraz #galeria-oc

3. Prace umieszczane na kanałach artystycznych muszą być autorskie.

4. Zabronione jest wstawianie prac przerysowanych, cudzych, a także kopii oraz innych łamiących prawa autorskie. Tym samym prace, w których jedynie część rysunku uległa zmianie również traktowane są jako łamiące prawa autorskie.

5. Zabrania się rozpowszechniania prac innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

§ 3 – bany i ostrzeżenia

1. Ze względu na treści pojawiające się na serwerze i dominującą grupę wiekową przyjmujemy tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia. Jeżeli administracja zauważy, że użytkownik skłamał co do dopuszczalnego wieku, zostanie natychmiast usunięty z serwera.

2. Osoby, które w ciągu tygodnia od wejścia na serwer nie wybiorą żadnej roli, zostaną usunięte z serwera.

3. Osoby pozostające nieaktywne do miesiąca bez podania przyczyny zostaną usunięte z serwera.

4. Osoby, które trzykrotnie wyjdą z serwera z własnej woli, po trzecim wyjściu zostaną zablokowane, no chyba że administracja zadecyduje inaczej.

5. Osoby, które zostaną trzykrotnie wyrzucone z serwera za nieaktywność, po trzecim wyrzuceniu zostaną zablokowane.

6. Przewidywane są następujące kary: – pierwszy ban następuje po otrzymaniu trzeciego ostrzeżenia, – pierwszy ban trwa od 3 dni do tygodnia, – drugi ban trwa od 2 tygodni do miesiąca, – trzeci ban jest permanentny.

7. W celu potwierdzenia znajomości regulaminu użytkownik zobowiązany jest przesłać w wiadomości prywatnej jednemu z członków administracji nazwę swojego ulubionego koloru.

8. Administracja zastrzega sobie prawo do ostatecznego podjęcia decyzji w sprawie ukarania użytkownika, jeśli uzna wyżej wymienione za nieadekwatne.

§ 4 – kanał #question-and-answer-oc

1. Question and anwer (dalej zwana Q&A) to zabawa rysownicza polegająca na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi przez postacie, których twórcami są członkowie serwera.

2. Pytania i odpowiedzi udzielane są w formie rysunkowej na kanale #question-and-answer-oc.

3. Pytania zadawane są przez prowadzącego zabawę. Prowadzący może jednak przekazać tę funkcje innemu użytkownikowi.

4. Kolejne pytania zadawane są regularnie co 1,5 tygodnia.

5. Uczestnik zabawy może odpowiedzieć na jedno pytanie tylko dwiema postaciami. W kolejnym pytaniu może wymienić swoje postacie na dwie inne.

6. Postacie uczestników mogą wchodzić ze sobą w interakcje.

7. Q&A to zabawa na zasadzie roleplay. Uczestnicy nie mogą odpowiadać za postać innego uczestnika, chyba że za jego zgodą. Mogą natomiast przedstawiać postać innego uczestnika w formie rysunkowej z racji tego, że wchodzi w interakcje.

8. Wszelkie komentarze do obrazków prosimy dodawać na #rozmowy-o-oc. Pod rysunkiem można dodać reakcje w postaci emotki.

9. Można oznaczyć uczestnika, któremu się odpowiada poprzez dodanie przed nickiem’@’.

10. Rysunki dodawane na Q&A mogą mieć największy format do 1000x1800px.

§ 5 – kanał #galeria-oc

1. Celem kanału jest umożliwienie umieszczania rysunków i opisów swoich postaci.

2. Rysunki i opisy postaci należy dodać w jedym ciągu wiadomości.

3. Pierwszy obrazek w ciągu wiadomości powinien zostać zatytuowany nazwą postaci.

4. Zabronione jest publikowanie treści innych niż wymienionych w punkcie 1. Dyskusje nt. postaci mogą zostać prowadzone na kanale #rozmowy-o-oc.

5. Dana postać może zostać wrzucona tylko raz. Tym samym zabrania się wstawiania dublikatów.

§ 6 – kanał #erotyka

1. Zabrania się publikowania treści o charakterze pornograficznym.

2. Zabrania się publikowania treści nawiązujących do fetyszy, zoofilii, pedofilii itp., zawierających ejakulat, wzbudzających dyskomfort, prezentujących w sposób rażący dosłowność aktu seksualnego, ukazujących genitalia w kontekście ich funkcji seksualnej lub naruszających godność osoby ludzkiej.

3. Zabrania się publikowania treści łamiących polskie prawo.

4. Dozwolone jest publikowanie treści o charakterze erotycznym, w tym prezentujących nagość czy akt seksualny, ale bez ukazywania genitaliów. Jednocześnie zabrania się publikowania treści, w których genitalia zostały jedynie ocenzurowane przez filtr, nakładkę lub zostały zamazane.

5. Obowiązujące na serwerze definicje erotyki i pornografii są zawarte w pliku „Erotyka – wyjaśnienie.pdf” dostępnym do odczytania pod linkiem: https://tinyurl.com/y5dq3wpw 6. Zabrania się publikowania treści mijających się z tematyką kanału oraz prowadzenia rozmów na tematy niezwiązane z opublikowaną pracą.

§ 7 – kanał #forum-dyskusyjne

1. Celem kanału jest umożliwienie swobodnej wymiany opinii na tematy światopoglądowe, niepopularne i kontrowersyjne w formie dyskusji, której celem jest wypracowanie rozwiązania.

2. Na kanale obowiązuje kultura wypowiedzi oraz zasada poszanowania godności i poglądów innych osób.

3. Zabrania się publikowania treści pozbawionych merytorycznego sensu oraz nastawionych jedynie na wzbudzanie emocji.

4. Z uwagi na wysoką konfliktowość zabronione jest poruszanie bezpośrednich tematów politycznych (tj. dotyczących obecnie istniejących partii i ugrupowań politycznych).

5. Na kanał dostęp mają jedynie osoby z rangą „dyskutant”.

§ 8 – kanał #problemy-osobiste

1. Celem kanału jest umożliwienie dzielenia się swoimi problemami osobistymi w celu ich rozwiązania oraz zapewniania sobie wzajemnego wsparcia.

2. Na kanale obowiązuje zasada poszanowania godności oraz zachowania intymności innych osób.

3. Zabrania się publikowania treści nihilistycznych, szkodliwych psychicznie, aprobujących szkodliwe zachowania, a także autodiagnozy różnego rodzaju schorzeń.

4. Na kanał dostęp mają jedynie osoby z rangą „wspieracz”.

____________________________________________

Regulamin został zaktualizowany: 19.09.20, 16:48

Linki do mediów społecznościowych ComiBooka:
• Blog: https://comibook.home.blog/
• Instagram: https://www.instagram.com/comi.book

Regulamin update: 25.05.20 godz. 13:28

Nathan Alejver

§ 1 – postanowienia ogólne
1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. Zgłoszenie się po rolę jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
4. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i stosowania się do nakazów administracji.
5. Na serwerze obowiązują zasady netykiety, kultury osobistej oraz dobrego wychowania.
6. Zabrania się spamowania, nadmiernego przeklinania, obrażania innych oraz szerzenia dezinformacji. Tym samym nakazuje się zachować szacunek względem pozostałych użytkowników.
7. Zabrania się publikowania treści szerzących nienawiść oraz nawiązujących do systemów totalitarnych w celach innych niż artystyczny. |
8. Zabrania się publikowania treści zachęcających do korzystania z używek lub nawiązujących do handlu narkotykami.
9. Zabrania się szerzenia treści zachęcających do łamania polskiego prawa.
10. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich problemów dotyczących funkcjonowania serwera.
11. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści uznanych za niestosowne bez podania przyczyny.
12. Zabrania się publikowania treści o charakterze politycznym, religijnym, światopoglądowym lub innym kontrowersyjnym oraz dyskusji na ich temat poza wyznaczonym do tego kanałem.

§ 2 – publikacja własnych prac
1. Na serwerze ceniony jest przede wszystkim oryginalny styl pracy.
2. Prace umieszczane na kanałach artystycznych muszą być autorskie. W przypadku, jeśli praca jest inspirowana lub wzorowana twórca zobowiązany jest podać autora oryginału oraz stawić odnośnik do obrazu referencyjnego.
3. Zabronione jest wstawianie prac przerysowanych, kopii oraz innych łamiących prawa autorskie. Tym samym prace, w których jedynie część rysunku uległa zmianie również traktowane są jako łamiące prawa autorskie.
4. Zabrania się rozpowszechniania prac innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

§ 3 – bany i ostrzeżenia
1. Ze względu na treści pojawiające się na serwerze i główną grupę wiekową przyjmujemy osoby tylko powyżej 16 lat. Jeżeli administrator zauważy, że użytkownik skłamał co do dopuszczalnego wieku, zostanie natychmiast usunięty z serwera.
2. Osoby, które w ciągu tygodnia od wejścia na serwer nie zgłoszą się po rolę, zostaną usunięte z serwera.
3. Osoby pozostające nieaktywne do miesiąca bez podania przyczyny zostaną usunięte z serwera.
4. Osoby, które trzykrotnie wyjdą z serwera z własnej woli, po trzecim wyjściu zostaną zablokowane.
5. Osoby, które zostaną trzykrotnie wyrzucone z serwera za nieaktywność, po trzecim wyrzuceniu zostaną zablokowane.
6. Przewidywane są następujące kary: – pierwszy ban następuje po otrzymaniu trzeciego ostrzeżenia, – pierwszy ban trwa od 3 dni do tygodnia, – drugi ban trwa od 2 tygodni do miesiąca, – trzeci ban jest permanentny.
7. W celu potwierdzenia znajomości regulaminu użytkownik zobowiązany jest przesłać w wiadomości prywatnej jednemu z członków administracji nazwę swojego ulubionego koloru. 8. Administracja zastrzega sobie prawo do ostatecznego podjęcia decyzji w sprawie
ukarania użytkownika, jeśli uzna wyżej wymienione za nieadekwatne.

§ 4 – kanał #question-and-answer-oc
1. Question and anwer (dalej zwana Q&A) to zabawa rysownicza polegająca na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi przez postacie, których twórcami są członkowie serwera.
2. Pytania i odpowiedzi udzielane są w formie rysunkowej na kanale #question-and-answer-oc.
3. Pytania zadawane są przez prowadzącego zabawę. Prowadzący może jednak przekazać tę funkcje innemu użytkownikowi.
4. Kolejne pytania zadawane są regularnie co 1,5 tygodnia.
5. Uczestnik zabawy może odpowiedzieć na jedno pytanie tylko dwiema postaciami. W kolejnym pytaniu może wymienić swoje postacie na dwie inne.
6. Postacie uczestników mogą wchodzić ze sobą w interakcje.
7. Q&A to zabawa na zasadzie roleplay. Uczestnicy nie mogą odpowiadać za postać innego uczestnika, chyba że za jego zgodą. Mogą natomiast przedstawiać postać innego uczestnika w formie rysunkowej z racji tego, że wchodzi w interakcje.
8. Wszelkie komentarze do obrazków prosimy dodawać na #rozmowy-o-oc. Pod rysunkiem można dodać reakcje w postaci emotki.
9. Można oznaczyć uczestnika, któremu się odpowiada poprzez dodanie przed nickiem’@’.
10. Rysunki dodawane na Q&A mogą mieć największy format do 1000x1800px.

§ 5 – kanał #galeria-oc
1. Celem kanału jest umożliwienie umieszczania rysunków i opisów swoich postaci.
2. Rysunki i opisy postaci należy dodać w jedym ciągu wiadomości.
3. Pierwszy obrazek w ciągu wiadomości powinien zostać zatytuowany nazwą postaci.
4. Zabronione jest publikowanie treści innych niż wymienionych w punkcie 1. Dyskusje nt. postaci mogą zostać prowadzone na kanale #rozmowy-o-oc.
5. Dana postać może zostać wrzucona tylko raz. Tym samym zabrania się wstawiania dublikatów.

§ 6 – kanał #erotyka
1. Zabrania się publikowania treści o charakterze pornograficznym oraz takich, które zawierają ejakulat.
2. Zabrania się publikowania treści gore, nawiązujących do fetyszy, zoofilii, pedofilii itp., wzbudzających dyskomfort lub naruszających godność osoby ludzkiej.
3. Zabrania się publikowania treści łamiących polskie prawo.
4. Dozwolone jest publikowanie treści o charakterze erotycznym.

§ 7 – kanał #forum-dyskusyjne
1. Celem kanału jest umożliwienie swobodnej wymiany opinii na tematy światopoglądowe, niepopularne i kontrowersyjne w formie dyskusji, której celem jest wypracowanie rozwiązania.
2. Na kanale obowiązuje kultura wypowiedzi oraz zasada poszanowania godności i poglądów innych osób.
3. Zabrania się publikowania treści pozbawionych merytorycznego sensu oraz nastawionych jedynie na wzbudzanie emocji.
4. Z uwagi na wysoką konfliktowość zabronione jest poruszanie bezpośrednich tematów politycznych (tj. dotyczących obecnie istniejących partii i ugrupowań politycznych).
5. Na kanał dostęp mają jedynie osoby z rangą „dyskutant”.

§ 8 – kanał #problemy-osobiste
1. Celem kanału jest umożliwienie dzielenia się swoimi problemami osobistymi w celu ich rozwiązania oraz zapewniania sobie wzajemnego wsparcia.
2. Na kanale obowiązuje zasada poszanowania godności oraz zachowania intymności innych osób.
3. Zabrania się publikowania treści nihilistycznych, szkodliwych psychicznie, aprobujących szkodliwe zachowania, a także autodiagnozy różnego rodzaju schorzeń.
4. Na kanał dostęp mają jedynie osoby z rangą „wspieracz”.

Regulamin został zaaktualizowany: 25.05.20, 13:28

Zmiany w regulaminie kanału „Question and Answer OC”.

Kosmiczna Toksoplazmoza 28.08.2019

Regulamin Question and Answer OC

1. Q&A to zabawa polegająca na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi przez postacie, których twórcami są członkowie serwera.

2. Pytania i odpowiedzi udzielane są w formie rysunkowej na kanale #question-and-answer-oc

3. Pytania zadaje prowadzący zabawę – @lomcia. Prowadzący może jednak przekazać zadanie pytania innemu członkowi serwera.

4. Kolejne pytania zadawane są regularnie co 1,5 tygodnia.

5. Uczestnik może odpowiedzieć na jedno pytanie tylko dwiema postaciami. W kolejnym pytaniu może wymienić swoje postacie na dwie inne.

6. Postacie uczestników mogą wchodzić ze sobą w interakcje.

7. Q&A to zabawa na zasadzie roleplay. Uczestnicy nie mogą odpowiadać za postać innego uczestnika, chyba że za jego zgodą. Mogą natomiast przedstawiać OC innego uczestnika w postaci rysunkowej z racji tego, że wchodzi w interakcje.

8. Wszelkie komentarze do obrazków prosimy dodawać na #rozmowy-o-qa-i-oc . Pod rysunkiem można za to dodać reakcje w postaci emotki.

9. Można oznaczyć uczestnika, któremu się odpowiada poprzez dodanie przed nickiem’@’.

10. Rysunki dodawane na Q&A mogą mieć największy format do 1000x1800px.

Nowy regulamin kanału „galeria OC”.

Viollyn 05.10.2019

Mini regulamin #galeria-oc

1. Wrzucamy tam jedynie rysunki (najlepiej referencje jeśli takowe posiadamy) i opisy postaci.

2. Rysunki i opisy danej postaci wrzucamy w jedym ciągu.

3. Opisujemy pierwszy obrazek z ciągu nazwą OC.

4. Wszelkie rozmowy będą usuwane.

5. Dyskusje o OC prowadzimy na kanale #rozmowy-o-qa-i-oc

6. Każda postać powinna być wrzucona tylko raz

7. Jak chcecie zaktualizować informacje, usuńcie poprzednie i wrzućcie od nowa

Zmiany w regulaminie kanału „erotyka”.

Zmiany wprowadzone przez Nathan Alejver 20.11.2019

Regulamin kanału #erotyka

1. Zabrania się publikowania treści o charakterze pornograficznym oraz takich, które zawierają ejakulat.

2. Zabrania się publikowania treści gore, nawiązujących do fetyszy, zoofilii, pedofilii itp., wzbudzających dyskomfort lub naruszających godność osoby ludzkiej.

3. Zabrania się publikowania treści łamiących polskie prawo.

4. Dozwolone jest publikowanie treści o charakterze erotycznym.